Stingray Hostel

15-17 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
0236 7109 252
0236 7109 252
info@hosteldanang.vn.